گروه صفحه آرایی مجله کاژین

طراحی مجله‌ها بسیار مهم و ظاهر و محتوای آن باید به گونه ای باشد که در صدر فروش قرار گیرد. هنگامی‌که شخصی کنار دکه روزنامه فروشی به هزاران مجله نگاه میکند اولین چیزی که توجه او را جذب میکند ظاهر و تیتر روی مجله میباشد. حداکثر استفاده از تکنیک‌های طراحی و گرافیکی در جذب خواننده، تنها یک امر مطلوب برای مجله‌ها نیست بلکه، امری واجب است.

نام مجله، يک علامت تجاري يا لوگو است. نام مجله  بايد مشخص، چشمگير و به آساني قابل شناسايي و در عين حال جالب باشد.

گروه طراحی و صفحه آرای مجله کاژین به شما کمک میکند تا بهتر بتوانید در مورد طراحی و نوع مجله ای که می خواهید انتشار بدید تصمیم بگیرید.

طراحی و صفحه آرایی مجله و کتاب
گروه طراحی و برنامه نویسی کاژین